page loader

Có sầu riêng

Có sầu riêng

shop item

Bánh pía lá dứa sầu riêng chay

Trọng lượng: 400g

65.000 vnđ
MỚI
shop item

Bánh pía ít ngọt có trứng

Trọng lượng: 300g

68.000 vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh pía ít đường không trứng

Trọng lượng: 300g

63.000 vnđ
MỚI
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 6 Sao 2 trứng

Trọng lượng: 700g

vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Đại 1 cái

Trọng lượng: 300g

vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Đại 1 cái

Trọng lượng: 500g

vnđ
MỚI
shop item

Bánh In Đậu Xanh Tân Hưng

Trọng lượng: 400g

45.000 vnđ
shop item

Kẹo dừa sữa sầu riêng

Trọng lượng: 300g

37.000 vnđ
shop item

Kẹo dừa dứa sầu riêng

Trọng lượng: 300g

37.000 vnđ
Bán chạy
shop item

Kẹo dừa sầu riêng 2 màu

Trọng lượng: 450g

vnđ
MỚI
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 2 trứng

Trọng lượng: 580g

98.000 vnđ
Bán chạy
shop item

Kẹo dừa đậu phộng cơm sầu riêng

Trọng lượng: 500g

vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh pía ít ngọt không trứng

Trọng lượng: 550g

vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh pía ít ngọt có trứng

Trọng lượng: 550g

vnđ
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 6 Sao

Trọng lượng: 600g

149.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng 2 Trứng

Trọng lượng: 450g

80.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Sen

Trọng lượng: 380g

60.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Chay

Trọng lượng: 400g

60.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Nhũ

Trọng lượng: 480g

88.000 vnđ
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Nhũ Môn

Trọng lượng: 480g

88.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Sen Môn

Trọng lượng: 380g

60.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Không Trứng Môn

Trọng lượng: 500g

67.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên Chay lớn

Trọng lượng: 500g

74.000 vnđ
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên Chay

Trọng lượng: 400g

63.000 vnđ
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 5 Sao

Trọng lượng: 600g

92.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 4 Sao

Trọng lượng: 540g

83.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 3 Sao

Trọng lượng: 440G

vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 2 Sao

Trọng lượng: 400g

67.000 vnđ