page loader

Bánh Pía đậu xanh sầu riêng

Bánh Pía đậu xanh sầu riêng

Bán chạy
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 6 Sao 2 trứng

Trọng lượng: 700g

145.000 vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Đại 1 cái

Trọng lượng: 300g

48.000 vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Đại 1 cái

Trọng lượng: 500g

75.000 vnđ
MỚI
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 2 trứng

Trọng lượng: 580g

80.000 vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh pía ít ngọt không trứng

Trọng lượng: 550g

130.000 vnđ
MỚI
Bán chạy
shop item

Bánh pía ít ngọt có trứng

Trọng lượng: 550g

140.000 vnđ
Bán chạy
shop item

Bánh Pía Tân Huê Viên 6 Sao

Trọng lượng: 600g

125.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng 2 Trứng

Trọng lượng: 450g

80.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Sen

Trọng lượng: 380g

60.000 vnđ
shop item

Bánh Pía Tân Hưng Chay

Trọng lượng: 400g

60.000 vnđ
Đặt hàng

Đặt hàng